ทำไมต้อง Bangkoksync

    UIP มากกว่า 57,000 IP/เดือน และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
    Pageview มากกว่า 157,000 pageviews/เดือน
    มีระบบ SEO Innovation ทำให้ติด Google ได้ง่ายและเร็ว ติดหน้าแรกกว่า 2,000 Keywords
ดูผลงานได้ที่ Customer Testimonial
    บริการทำตลาดให้สมาชิกโดยเน้นคำค้นหาที่ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละหมวดหมู่
    สำหรับสมาชิกที่ทำธุรกิจจริงเท่านั้น ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจในการติดต่อซื้อขาย
    เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการทั่วประเทศไทย
    เชื่อมโยงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เช่น ปฏิทินกิจกรรม, คูปอง, Facebook, Twitter
         คุณจะปล่อยให้คู่แข่งเริ่มก่อนคุณได้อย่างไร?
 

     

BangkokSync เป็นศูนย์รวมธุรกิจและบริการในประเทศไทย เพื่อช่วยโปรโมทสินค้าและบริการรวมถึงเชื่อมโยงธุรกิจเข้าด้วยกัน
ผู้ประกอบการสามารถใช้ระบบของ BangkokSync เพื่อทำให้ชื่อสินค้าและบริการถูกค้นหาเจอผ่าน Google รวมถึงมีการทำตลาดแบบ
Group Marketing ด้วยระบบ SEO Innovation เพื่อดึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้ามาดูสินค้าในแต่ละหมวดธุรกิจBangkokSync ไม่ใช่ทั้งเว็บตัวแทนซื้อขาย, เว็บสมุดหน้าเหลือง หรือเว็บลงประกาศฟรี แต่เราเป็นเว็บตลาดกลางออนไลน์
สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นเว็บที่ช่วยทำการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก
โดยให้ผู้ขายสามารถลงข้อมูลสินค้าและบริการเพื่อโปรโมทธุรกิจได้เอง และผู้ซื้อสามารถค้นหาได้ทั้งสินค้าและบริการพร้อม
รายละเอียดรูปภาพครบถ้วน โดยไม่มีข้อจำกัดที่จะแสดงเฉพาะสินค้าที่ต้องการขายผ่านระบบอีคอมเมอร์ซเหมือนเว็บร้านค้า
ออนไลน์ทั่วไปเท่านั้น ทำให้ธุรกิจทุกประเภทได้ประโยชน์ด้านการตลาดผ่าน BangkokSync เต็มที่

    BangkokSync เป็นมากกว่าแค่การเป็นสารบัญธุรกิจ (Business Directory) เราเป็นศูนย์รวมธุรกิจที่ให้สมาชิกดูแลข้อมูลได้เอง มีโชว์รูม
รายละเอียดพร้อมรูปสินค้าและบริการพร้อมเว็บบริษัท ทำให้แตกต่างจากสมุดหน้าเหลืองทั่วไป
    BangkokSync ได้กลายมาเป็นจุดหมายเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการผ่านระบบ SEO Innovation เพื่อสร้างแบรนด์เหนือคู่แข่งได้เป็นอย่างดี
    ข้อมูลธุรกิจมาจากผู้ประกอบการโดยตรงและมีการตรวจสอบเอกสารโดยทีมงานอีกที จึงมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
    เจ้าของธุรกิจสามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าหรือแม้แต่ติดต่อกับธุรกิจอื่นได้โดยตรง
    สินค้าไม่ติด Google หน้าแรก? Bangkoksync ช่วยดึงลูกค้าเป้าหมายจาก Google, Yahoo และ Bing ผ่านระบบ SEO Innovation
    มีระบบเชื่อมโยงสินค้าและบริการรวมถึงช่องทางการตลาดหลายช่องทาง เช่น คูปอง, Facebook, Twitter