วิธีชำระเงิน

 

วิธีการชำระเงิน

         ท่านสามารถเลือกวิธีชำระค่าบริการต่างๆ ได้ดังนี้  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

        - ราคาที่ระบุที่หน้าเว็บไซต์ เป็นราคาที่ยังไม่รวม Vat 7%   

        - การชำระค่าโฆษณาราคา ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหัก ณ.ที่จ่าย ได้ 2% ค่าบริการออกแบบเว็บไซต์หัก ณ ที่จ่ายได้ 3% โดยท่านสามารถหัก ณ.ที่จ่าย ในนาม
           บริษัท บางกอกซิงโครไนซ์บิซิเนส จำกัด เลขที่ประจำ ตัวผู้เสียภาษี 0105553006022
           เลข
ที่ 1338/946 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 

แจ้งการชำระเงิน

        เมื่อท่านชำระค่าบริการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่นี้

 


        หลังจากท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งเอกสารยืนยันการชำระเงินได้ที่ Fax. 66+(0)2-677-5661 

        หรือ ถ่ายรูปสำเนาส่งมาที่ E-mail : services@bangkoksync.com

        ถ้าต้องการสอบถามการใช้งานติดต่อ  

               Tel.   66+(0)2-043-6454,   

                        66+(0)81-358-9259  

                        66+(0)81-358-9260

        โปรดระบุในหลักฐานการโอนเงิน มีรายละเอียดดังนี้ : ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อและที่อยู่บริษัท, รายละเอียดสินค้าบริการที่ชำระเงิน เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้รีบดำเนินการให้ท่านได้ค่ะ 

 

 

 

ชำระค่าบริการที่บริษัท 

         ท่านสามารถเดินทางเข้ามาชำระเงินที่บริษัท บางกอกซิงโครไนซ์บิซิเนส จำกัด ได้ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท บางกอกซิงโครไนซ์บิซิเนส จำกัด

เลขที่ 1338/946 ถนนพระราม 3 

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Tel.  66+(0)2-043-6454  

Hotline: 66+(0)81-358-9259, 66+(0)81-358-9260

Fax. 66+(0)2-044-9058 

E-mail: services@bangkoksync.com

 

 

 

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร

 

           ท่านสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของ ทุกธนาคาร ใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามรายชื่อด้านล่างได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน

ชื่อบัญชี "บริษัท บางกอกซิงโครไนซ์บิซิเนส จำกัด"
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
       กรุงเทพ  สีลม 1 0 1 - 8 - 5 3 4 4 2 - 8 ออมทรัพย์
      กสิกรไทย  สีลม  7 8 9 - 2 - 1 4 3 1 7 - 4 ออมทรัพย์
      ไทยพาณิชย์  สาธุประดิษฐ์ 0 6 8 - 2 - 7 9 4 0 1 - 7 ออมทรัพย์

* กรุณาเก็บ สลิปโอนเงิน เพื่อเป็นหลักฐาน *

** กรุณาแฟกซ์ใบหัก ณ.ที่จ่าย พร้อมกับหลักฐานการโอนเงิน มาที่ 02-044-9058 และส่งใบหัก ณ.ที่จ่ายตัวจริง มาตามที่อยู่ข้างต้น **

 หากท่านชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินกรุณา