สมุนไพรโรคไตสุนัขและแมว,สมุนไพรไต

สมุนไพรโรคไตสุนัขและแมว,สมุนไพรไต

สมุนไพรโรคไตสุนัขและแมว,สมุนไพรไต

ข้อมูลการติดต่อ
วันที่ 04 Jan, 2019 | ผู้ชม: 7825 | ID: #121831

ข้อมูลโดย : เฟื่องตะวัน วิภาษภิญโญ

มือถือ : 0858199267

สมาชิก :

ข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ 04 Jan, 2019 | ผู้ชม: 7825 | ID: #121831
ทีอยู่ (Address):   บ้านสุขภาพดี คลินิคแพทย์แผนไทย
จังหวัด:   นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์:   11000

ภาวะโรคไตในสุนัขและแมว

 

ไตทำหน้าที่ กรองของเสียจากเลือดออกไปทาง

ปัสสาวะ รักษาสมดุลกรด-ด่าง สร้างฮอร์โมน

โดยเฉพาะ erythropoietinเพื่อ กระตุ้น

ไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดง


สาเหตุ : จากสารเคมีพวกสารแต่งกลิ่น,รส,สารกันรา,สารกันบูดในอาหาร  สารเคมีจากยาป้องกันเห็บหมัด,กรรมพันธุ์,อายุ


อาการ : ขึ้นอยู่กับความเสื่อมของไต เมื่อกรดในกระแสเลือดสูง สัตว์จะซึม เบื่ออาหาร กินอาหารลดลง กินน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย ขนแห้งหยาบ นน.ลด มีกลิ่นปาก อาเจียน ถ่ายสีดำ

             ถ้าเกิดการคั่งของๆเสีย(ยูเรีย) ในร่างกายมาก ..ขาหลังจะไม่มีแรง ชักกระตุก อาเจียนบ่อยครั้ง ถ่ายเหลวตลอดเวลา

             ภาวะคั่งของเกลือโซเดียมในร่างกาย รวมทั้งภาวะที่ไตถูกกระตุ้นให้หลังฮอร์โมน angiotensin ออกมามากกว่าปกติ ส่งผลให้มีความดันเลือดสูงขึ้น เมื่อปล่อยไว้นานๆไตต้องทำงานมากกว่าปกติ ทำให้เลือดออกในจอตาได้            

              โรคไต ฮอร์โมนerythropoietin จะถูกสร้างลดลง ทำให้การสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง เป็นผลให้เกิดภาวะโลหิตจาง

             ภาวะกระดูกพรุน เกิดจาการคั่งของฟอสฟอรัสในเลือด เนื่องจากไตขับทิ้งไม่ได้ เป็นผลให้ร่างกายต้องไปดึงเอาแคลเซีมออกจากกระดูกเพื่อเพิ่มปริมาณแคลเซียมในเลือด ทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนตามมา

 

ข้อควรระวัง งดอาหารเค็ม หรือสารปรุงแต่ง เนื่องจากโซเดียมจะทำให้ความดันโลหิตสูง บวม หัวใจโต น้ำท่วมปอด หัวใจวาย
สารอาหารที่ใช้ฟื้นฟูสภาพไต 


กรดอะมิโน – จะช่วยฟื้นฟู และซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหาย

แคโรทีนอยด์ – ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ทำให้การกรองของหน่วยไตมีประสิทธิภาพ

ไฟโคไซยานิน – กระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพิ่มการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว เพื่อกำจัดสารอิมมูนคอมเพล็กที่ตกตะกอนและยังกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงด้วย

กรดอินทรีย์ตามธรรมชาติ – ป้องกันการเกิดนิ่ว ช่วยขับโซเดียมออกทางปัสสาวะ ช่วยลดความดันโลหิต    

สารอาหารเหล่านี้มีบทบาท ในการลดภาวะข้างเคียงของโรคไต ... เช่น ทำให้กินอาหารได้มากขึ้น,ลดภาวการณ์คั่งของโซเดียม,ฟอสฟอรัสในกระเลือด ลดภาวะกระดูกพรุน,ปรับสมดุลน้ำ และเกลือแร่ในร่างกายทำให้สัตว์แข็งแรงขึ้น และปัสสาวะได้ปกติ 


BUN    สุนัข   8.7 - 30.5   mg/dL          แมว  13.4 - 32.5   mg/dL


CREATININE  สุนัข  0.68 - 1.45(ไม่เกิน 2) mg/dL

                       แมว  1.68 – 1.84 (ไม่เกิน2) mg/dL


ALKP / ALP    สุนัข 23 -212  U/L

                      แมว 23-212   U/L


RBC(Red Bood Cell Count) 100,000 ย่อมาจากไมโครลิตร(ดูภาวะโลหิตจาง)

            สุนัข  5.6 -8.7       100,000/ L

            แมว  6.1 – 11.9    100,000/ L

งดอาหารเค็ม หรือสารปรุงแต่ง เนื่องจากโซเดียมจะทำให้ความดันโลหิตสูง บวม หัวใจโต น้ำท่วมปอด หัวใจวาย

ไตวายฉับพลัน


คือมีการทำงานผิกปกติของไตเป็นเวลารวดเร็วเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วัน ถ้ารักษาถูกวิธีจะกลับสู่ภาวะปกติเวลาประมาณ 3 วัน


Ì ภาวะไตวายฉับพลัน เรียกว่า Pre renal

หมายถึงไตวายจากการที่เลือดไปเลี้ยงไตลดลง เช่นมีภาวะเสียเลือด shock ทำให้ความสามารถในการขับของเสียลดลง

ปัสสาวะออกน้อย แต่ยังไม่มีการทำลายเนื้อไต /รักษาด้วยการให้น้ำเกลือและแก้ไขภาวะเลือดไปเลี้ยงไตลดลง ไตจะกลับเป็นปกติ

แต่ถ้ารักษาไม่ทัน  อาจมีการทำลายของท่อไต ก็อาจหายเป็นปกติได้ในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ถึง 3 เดือน ถ้าเกิน 3 เดือนไปแล้วยังไม่ปกติก็จะเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง


Ì สาเหตุ - ภาวะขาดเลือดไปเลี้องไต เนื่องจากได้รับยาหรือสารพิษต่อไต HT&DM รักษาไม่เหมาะสม


Ì ภาวะไตอักเสบ มีการอุดตันของทางเดินปัสสาวะ 

 


ไตเรื้อรัง 


ความเป็นกรดด่าง ไตเสื่อมจะขับกรด ออกได้น้อยดังนั้นปัสสาวะจะเป็นด่างมากกว่าปกติ 


โปรตีนหรือไข่ขาว ในปัสสาวะปกติจะมีปริมาณน้อยมากจนตรวจไม่พบคือใน 24 hrs จะมีโปรตีนออกมาน้อยกว่า 150 mg ถ้ามากกว่า 150 mg บอกถึงภาวะไตอักเสบหรือมีการรั่วหรือการดูดกลับบกพร่อง

- เม็ดเลือดขาว แสดงถึงการมีภาวะการอักเสบ

- เม็ดเลือดแดง แสดงถึงภาวะนิ่ว


**ภาวะที่ไตถูกกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมน angiotensinออกมามากกว่าปกติ ส่งผลให้มีความดันเลือดและอาจทำให้เกิดเลือดออกในจอตา สัตว์อาจตาบอดได้

การรักษา 


µ การล้างไตทางหน้าท้อง ( CAPD : Continous Abdominal Peritoneal Dialysis)--หากค่า Cr สูงกว่า 7


µ การให้น้ำเกลือทางผิวหนัง หรือเส้นเลือดเป็นตัวช่วยกระตุ้นการขับ Urea ออกทางปัสสาวะ เพื่อลดการอาเจียนได้//น้ำเกลือที่ใช้นิยม Lactate ringer หรือAcetar      ปริมาณการใช้ไม่มากจนเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอดได้หากปัสสาวะได้น้อย  และอาจทำให้ผิวหนังอักเสบได้


µ การฟื้นฟูการทำงานของไต สามารถใช้สมุนไพรเสริม เพื่อบำรุงไตซ่อมแซมเซลล์ไต


µ หากมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะมากๆ ก็ให้ไข่ขาวต้มสุก เพื่อทดแทนโปรตีนที่สูญเสียไปในปัสสาวะ


µ ภาวะไตเรื้อรังหลังการรักษา ไตบางส่วนถูกทำลายจนไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ อาจทำให้ค่าไตสูงกว่าปกติ –สามารถใช้ถั่งเช่าเป็นตัวทำให้เลือดไปเลี้ยงไตได้มากขึ้น  ลดการอักเสบของไต


µ ถ้าลำไส้อักเสบเป็นแผลเนื่องมาจากยูเรียในกระแสเลือดสูง ก็ใช้สมุนไพรแก้ท้องเสียรักษาแผลได้


µ หากมีภาวะไตเรื้อรังนานๆ การใช้ยาหอมก็เพื่อขยายหลอดเลือด จะช่วยทำใหเลือดไปเลี้ยงในหลอดเลือดไตได้มากขึ้นรูปแบบต่างๆของโรคไต

1.  ไตอักเสบจากสารเคมี...........โรคหลอดเลือดอักเสบจากยา (drug induced vasculitis)    กลไกการเกิดหลอดเลือดอักเสบนั้นยังไม่ทราบชัดเจน แต่มีรายงานว่าอาจเกิดได้จากยามีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย (immune-mediated disorder)

2.  เนื้องอกที่ไต

3.  ไตวายที่เกิดจากภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

4.  ไตพิการ หรือไตฝ่อ(hypoplasia) คือมี nephrons จำนวนลดลง


5.  ไตอักเสบเรื้อรัง จนเกิดภาวะไตเหี่ยว เนื้อเยื่อที่ไตกลายเป็นแผลตาย

6.  กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis)..............การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะตอนบน (Upper urinary tract infection) มักเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียชนิด อีโคไล (E. Coli) แต่พบติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆได้เช่นกัน เช่น เชื้อ สแตฟ (Staphylococcus) และเชื้อ สูโดโมแนส (Pseudomonas) 

-  ไข้สูง-  ปัสสาวะขุ่น-  อาเจียน-  ตรวจพบสาร ไข่ขาว (อัลบูมิ)ขนาด 1 + ถึง 3 +โรคไตลูปัส (lupus nephritis) 

-  ไข่ขาวในปัสสาวะมากกว่า 3+ มากกว่า 1 ครั้ง โดยไม่มีสาเหตุอื่น

-  ไข้เรื้อรัง อ่อนเพลีย น้ำหนักลด

-  ไตอักเสบ ปัสสาวะออกลดลง ปัสสาวะเป็นฟอง

-  หายใจหอบจากปอดอักเสบ ภาวะมีน้ำในช่องปอด เยื่อหุ้มหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ชีพจรเต้นเร็วหรือไม่เป็นจังหวะจากหัวใจอักเสบ 

7.   โรคไตรั่วหรือเนโฟรติก(nephrotic)  -โรคใกล้ชิดกับSLE {โรคไตอักเสบจากภาวะภูมิคุ้มกันสับสน (โรค เอส.แอล.อี.)}


- อาการเกิดเนื่องจากร่างกายมีการสูญเสียโปรตีนออกไปทางปัสสาวะ เพราะมีความผิดปกติของหน่วยไต ( glomerulus ) ซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆ ที่ทำหน้าที่กรองปัสสาวะ ทำให้มีระดับโปรตีนในเลือดต่ำ จึงเกิดอาการบวมทั้งตัว

- ตรวจปัสสาวะพบสารไข่ขาว ( albumin ) ขนาด 3+ ถึง 4+

- ถ้าเป็นนานๆอาจมีอาการซีดร่วมด้วย

- เกิดภาวะเลือดแข็งตัวง่าย เนื่องจากร่างกายมีสารกระตุ้นการแข็งตังของเลือดเพิ่มขึ้น แต่สูญเสียสารในการละลายลิ่มเลือด อาจทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือด , การอุดตันของหลอดเลือดแดง (ที่ไต ,ที่เท้า,ที่ปอด )

8.   โรคถุงน้ำที่ไต (Polycystic Kidney Disease)

9.   โรคไตเรื้อรังชนิดที่เกิดจากหลอดเลือดอักเสบ (vasculitis) กลไกการเกิดความดันเลือดสูงเกิดจากการที่เนื้อไตขาดออกซิเจนจึงไปกระตุ้นระบบผลิตแองจิโอเทนซินมากขึ้น


10   Amyloidosis    เกิดขึ้นเมื่อ amyloid สารโปรตีน, ที่สะสมอยู่ในไต amyloidosis Familial (ไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม หรือ FamilialHypercholesterolemia เรียกย่อๆว่า FH. ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้)  และไม่ทราบสาเหตุ

11.   Renomegaly (แมวและสุนัข)   การขยายตัวของไต   ซึ่งอาจเป็นข้างเดียวหรือไตทั้งสองข้าง

creatinine โลหิตต่ำกว่า 2.8 mg / dl จนถึงระดับ creatinine ในเลือดถึงประมาณ 4 mg / dl จะมีชีวิตรอดอย่างมีความสุขยังเป็นเวลาหลายปีติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
085-8199267 
หรือที่ Facebook สมุนไพรสัตว์เลี้ยง

ชื่อ (Contact Name):เฟื่องตะวัน วิภาษภิญโญ
มือถือ (Mobile):0858199267
สำเนาบัตรประชาชน:เอกสารได้รับการตรวจสอบแล้ว
รูปถ่ายผู้ประกาศ: รูปถ่ายผู้ประกาศ