ประกาศซื้อขายสัตว์เลี้ยง ตลาดสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยง ขายหมา แมว ฟาร์มสุนัข ปลาสวยงาม นกแก้ว ม้าไทย กระต่าย อาหารสัตว์-BangkokSync.com

บทความสัตว์เลี้ยง
  • มะเร็งในสัตว์เลี้ยง

    วันที่: 2013-12-31 02:12:52

    โดย: tawan

    ชนิดของมะเร็งในสัตว์เลี้ยงมี 5 ชนิดเหมือนคน ชนิดของมะเร็งทั้ง 5   1. มะเร็งของเยื่อบุ Carcinoma (คาร์ซิโนมา)   หมายถึง มะเร็งซึ่งมาจากเซลล์เยื่อบุผิวของอวัยวะทั้งภายในและภายนอกร่างกาย   มี 4 ชนิดใหญ่ได้แก่   - Glandular คือ  กลุ่มของเซลล์เยื่อบุผิวที่สร้างสารคัดหลั่ง  ลักษณะที่เป็นต่อมเช่น อัณฑะ,รังไข่,เต้านม   - Squamous คือ  ...

กระต่าย
บริการดูแลสัตว์เลี้ยง
อุปกรณ์ของใช้สัตว์เลี้ยง